Огляд проекту Ядерного кодексу України від 02 березня 2011 року

У статті на Блозі ТРЗУ вже згадувалось про затвердження Урядом України Концепції ядерного кодексу України. Причому згідно з Концепцією пере...

У статті на Блозі ТРЗУ вже згадувалось про затвердження Урядом України Концепції ядерного кодексу України. Причому згідно з Концепцією перевагу віддано підходу із створення Кодексу шляхом фактичного злиття 11 базових законів у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки замість розробки нового Кодексу «з нуля». Окрім того Урядом поставлено завдання групі із заінтересованих органів центральної влади на чолі з Мінпаливенерго до кінця 2011 року внести проект Кодексу на розгляд Уряду.

На самому початку березня з’явився останній проект Кодексу, готовий для обговорення спеціалістами і громадськістю. Поки на сайті Мінпаливенерго не вдалося знайти цей проект в розділі, пов’язаному з громадським обговоренням проектів нормативно-правових актів відомства, тому згаданий проект розміщений на іншому сайті, що надає можливість бажаючим спеціалістам і представникам широкого загалу висловлювати свої думки з приводу цього важливого правового акту.

До речі, спеціально для тих, хто розмірковує долучитися до обговорення:
Коротко про самий проект Кодексу: він міститься на 93 стандартних сторінках (приблизно у середньому по 2.5 тисяч знаків кожна), складається з двох частин – загальної і спеціальної, у свою чергу ці дві частини містять в собі 18 розділів, які поділяються на 78 статей. Текст акуратно оформлений і добре структурований.

Більш поглиблене знайомство призводить до низки запитань, коментарів і зауважень частина з яких представлена нижче.

Базова термінологія

1. Базова термінологія вживається не у відповідності правил української мови (про це вже йшла мова у статті http://urps-notices.blogspot.com/2011/01/blog-post_5658.html), зокрема:
 • Випромінення (фізичний об’єкт, зокрема, гамма-частка) утворюється в результаті випромінювання (процесу). Наприклад, треба вживати іонізуюче випромінення, але процес випромінювання гамма-квантів. Неправильно вживати іонізуюче випромінювання.
 • Аналогічно, опромінення (фізична величина дози) утворюється в результаті опромінювання (процесу). Наприклад, треба вживати (процес) опромінювання альфа-частками, але результуюче опромінення всього тіла (тобто доза на все тіло). Некоректно вживати джерело опромінення (це еквівалент джерело дози), краще джерело опромінювання (як правило з медичною або діагностичною метою тощо), але частіше - джерело випромінення. Доза опромінення – надлишкове визначення, можна використовувати окремо доза або окремо опромінення.
2. Визначення деяких термінів із статті 1 (нижче наведені лише окремі приклади, а не повний перелік):
 • занадто звужені у порівнянні із загальновизнаними визначеннями (рівень звільнення, для порівняння див. публікацію МАГАТЕ http://www-ns.iaea.org/downloads/standards/glossary/safety-glossary-russian-07-03-05.pdf), 
 • побудовані на неправильному вживанні українських слів (опромінення, джерело опромінення),
 • відсутні (вилучення, виключення, радіоактивно забруднені території, регулювання, виробник радіоактивних відходів),
 • дубльовані, причому неточно (діяльність у сфері використання ядерної енергії і практична діяльність),
 • або неповні (критична група людей)
 • дискусійні (опромінення),
 • розпливчасті (у визначенні радіоактивні відходи мова йде не просто про перевищення деякої межі, а про рівень звільнення в термінах об’ємної активності),
 • інше.
Формулювання основних принципів

1. Основний принцип №3 у ч. 3 п. 1 ст. 32 сформульований невірно.
2. Ст. 32 є точною копією із Закону «Про використання …». Але представлені у Законі основні принципи РЗ викладені із суттєвими неточностями:
 • П. 1 – радіаційних захист базується на трьох принципах не лише стосовно практичної діяльності (використання ядерної енергії), але і стосовно втручання.
 • Ч. 3 п.1 – принцип неперевищення не стосується всіх джерел і не стосується всіх видів діяльності (див. Публікація МКРЗ 103).
3. Ст. 33
 • Пп. 1, 2 – фраза «Основна дозова межа індивідуального опромінення населення не повинна перевищувати» не має сенсу – доза не перевищує межу, а не межа - рівень дози.
 • П. 1 - знак «*» після «мілізіверта» не потрібен
 • П. 3 не обмежує макс. дозу аварійного персоналу, на відміну від п. 5.3.6 НРБУ-97 – 250 мЗв.
 • Пп. 7, 8, 9 треба убрати, це уривки із системи рівнів аварійного реагування, ця система має бути викладена (до речі воно так і є) на рівні нормативних документів, а не Закону.

Система компенсацій і відшкодувань має базуватись на відповідних системах обліку і контролю

1. Ч. 14 п. 4 ст. 2 викласти у такій редакції «державний контроль за радіаційною обстановкою і опроміненням населення та персоналу на території України»;

2. Ч. 21 п. 2 ст. 8 викласти у такій редакції «встановлює порядок надання компенсації за перевищення річної основної дозової межі опромінення на підставі даних державного обліку індивідуальних доз;» (див. ч. 6 п. 3 ст. 10).

3. Ч. 6 п. 3 ст. 10 викласти у такій редакції «здійснюють методичне керівництво діяльністю державної системи обліку та контролю індивідуальних доз опромінення персоналу і населення, системи державного контролю за радіаційною обстановкою, експертні оцінки її повноти і достатності, а також проводять аналізи і оцінки стану дозових навантажень населення і персоналу;» (див. ч. 14 п. 4 ст. 2, ч. 2 п. 1 ст. 18, п. 2 ст. 18). Вказані системи згадуються крізь у тексті, але вони не підпадають під управління жодного державного органу.

4. До п. 2 ст. 8 додати:
 • «встановлює порядок державного обліку і контролю індивідуальних доз опромінення пероналу і населення;» (див. ч. 6 п. 3 ст. 10);
 • «встановлює і переглядає перелік населених пунктів за категоріями меж радіоактивно забруднених територій;».
 • «затверджує в установленому порядку: основні дозові межі опромінення людини (ліміти дози), допустимі (похідні) рівні, квоти ліміту опромінення, рівні та порядок звільнення (а також вилучення і виключення), рівні класів радіоактивних відходів, рівні аварійного реагування;»
5. Назву ст. 36 розширити «Система державного обліку та контролю доз персоналу та населення» і відповідно переробити. Інакше система компенсацій за переопромінення і відшкодування не працюватиме!

Втрачені цілі розділи і статті

1. У спеціальній частині відсутній важливий розділ «Поводження з територіями, радіаційно забрудненими в результаті минулої діяльності».

2. У розділі ХІІІ відсутня важлива стаття «Поводження з покинутими (безхозними – рос.) джерелами»

3. У розділі XV відсутня важлива стаття «Здійснення радіаційного контролю на державному кордоні»

4. У розділі XVIII відсутня важлива стаття «Дозиметричний контроль екіпажів повітряних суден» (про це вже велась мова у статті http://urps-notices.blogspot.com/2010/11/blog-post_22.html).

Різне

1. Принцип «розмежування функцій державного управління і практичної діяльності у сфері використання ядерної енергії» (ст. 3) суперечить двом попереднім принципам, якими визнається наявність «державного управління у сфері використання ядерної енергії» і «державного управління діяльністю, пов’язаною з поводженням з радіоактивними відходами».

2. Частини 6, 7 п.1 ст. 6: Верховна Рада точно не займається регулюванням.

3. Ст. 34
 • П. 1 - «місцевими органами державної виконавчої влади» вилучити.
 • П. 2 – «їх розмір» замінити на «їх масштаб»
4. Ст. 37 – це просто відписка, наприклад, де хтось бачив сертифікацію картоплі на базарі.

5. Ст. 38
 • У назві статті і відповідно у тексті втрачена суттєва складова захисту від ТПДПП в будівництві – захист від радону і його ДПР, що еманують у будівлю із ґрунту.
 • П. 1 вельми сумнівне формулювання – незрозуміло про регламенти якої групи йдеться – 1-ї чи 4-ї. Різниця суттєва – у 1-й групі встановлені ліміти доз і допустимі рівні, перевищення яких недопустимо, у 4-й групі встановлені рівні дій, що обмежують концентрацію радіонуклідів, а не опромінення людини, окрім того рівні дій не носять надто жорсткий характер.
6. Ст. 59
 • П. 1 «неприпустимого» вилучити
 • Визначити термін «виробник радіоактивних відходів»

Автор:

О.О.Бондаренко
goo.gl/3E3yN

Пов`язані

Україна 4526824014887194029

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item