Кабмін схвалив Концепцію Ядерного кодексу України

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 2208-р схвалено Концепцію проекту Ядерного кодексу України, який доруче...

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 2208-р схвалено Концепцію проекту Ядерного кодексу України, який доручено Міністерству палива та енергетики разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити з урахуванням положень згаданої Концепції подати до 1 грудня 2011 року на розгляд Кабінету Міністрів України.

Концепцією визнається проблема, що потребує розв'язання, а саме: недосконалість актів законодавства у сфері використання ядерної енергії, зумовлена відсутністю систематизованого, уніфікованого підходу до їх розроблення. Існує також необхідність подальшого удосконалення законодавства у сфері використання ядерної енергії з урахуванням міжнародних зобов'язань України та його адаптації до законодавства Європейського Союзу відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, підписаної 14 червня 1994 року.

Більш конкретно ці проблеми виражаються у наступному:
 • значна кількість нормативно-правових актів різної юридичної сили;
 • наявність дублюючих і суперечливих норм законодавства у сфері використання ядерної енергії, що створює колізії у процесі їх застосування;
 • наявність положень, що втратили актуальність;
 • неузгодженість норм зазначеного законодавства з нормами цивільного, господарського, податкового, банківського, екологічного та адміністративного законодавства.
Нагальність проблеми та необхідність її розв'язання шляхом кодифікації законодавства у сфері використання ядерної енергії визначені в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145, та у плані заходів на 2006—2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436.

Метою Концепції є визначення шляхів розроблення внутрішньо узгодженого проекту Ядерного кодексу України, в якому систематизуються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері використання ядерної енергії.

Розглядається два можливі два варіанти розроблення проекту Ядерного кодексу України:

За першим варіантом в єдиному законодавчому акті планується поєднати чинні положення законодавства у сфері використання ядерної енергії, які ефективно регулюють відповідні суспільні відносини та не втратили своєї актуальності. Такий варіант не потребуватиме наступного перегляду значної кількості актів законодавства.

Другий варіант передбачає ґрунтовне опрацювання чинних положень законодавства у сфері використання ядерної енергії та внесення до нього істотних змін.

За оптимальним, першим варіантом проект Ядерного кодексу України планується розробити як єдиний законодавчий акт на заміну Законам України
Проект Ядерного кодексу України, структура якого визначається на основі Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, складається із загальної та спеціальної частини і прикінцевих та перехідних положень. Кожна частина складається з розділів, глав і статей.

Передбачається, що загальна частина проекту Ядерного кодексу України міститиме положення щодо:
 • повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • державного управління і державного регулювання у сфері використання ядерної енергії;
 • прав громадян та їх об'єднань у зазначеній сфері;
 • прав та обов'язків юридичних та фізичних осіб, що провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії;
 • відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері;
 • міжнародного співробітництва України у сфері використання ядерної енергії.
У спеціальній частині проекту Ядерного кодексу України передбачаються положення щодо:
 • захисту людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання;
 • відшкодування ядерної шкоди;
 • розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та експлуатації уранових об'єктів, ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і припинення їх експлуатації;
 • поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;
 • поводження із джерелами іонізуючого випромінювання;
 • перевезення радіоактивних матеріалів;
 • ведення обліку зазначених матеріалів;
 • державної системи гарантій стосовно нерозповсюдження ядерної зброї;
 • умов, вимог та порядку експорту та імпорту матеріалів, обладнання, послуг у сфері використання ядерної енергії;
 • фізичного захисту уранових об'єктів, ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, а також радіоактивних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання;
 • особливих вимог до безпеки повітряних та морських суден, космічних апаратів з ядерними установками або джерелами іонізуючого випромінювання.

Джерело:

Пов`язані

Україна 6591649249708624453

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item