Онлайн Глосарій МАГАТЕ трьома мовами – інструмент уніфікації стандартів безпеки

http://www.unisdr.org Глосарій термінології, використовуваній в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту, видання МАГАТЕ 2007 ро...

http://www.unisdr.org
Глосарій термінології, використовуваній в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту, видання МАГАТЕ 2007 року на разі представлений у версії гіпертексту за допомогою движка Mediawiki (на якому працює Вікіпедія) трьома мовами англійською, російською і українською. Як свого часу мотивом МАГАТЕ при створенні даного Глосарію було забезпечення гармонізації використання термінології в публікаціях МАГАТЕ, так і поява українського перекладу переслідує власне аналогічну мету – уніфікація термінології в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту для впорядкування національного нормативно-правового поля так, а також з метою гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами.

Період розвитку національного законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії з часів здобуття незалежності України призвів окрім певних здобутків до накопичення проблем, пов'язаних, зокрема, з безсистемністю введення нових нормативно-правових актів, коли вони, торкаючись однієї сфери застосування, не узгоджуються один з одним. Характерними показниками зазначених проблем можна визнати невиправдану надмірність у кількості нормативних визначень і певною мірою морфологічну та термінологічну неоднозначність .

Надмірність у визначеннях

Традиційною українською проблемою введення в дію нових нормативно-правових актів (НПА) у сфері радіаційної безпеки є відсутність наслідування і відміни дії попередніх НПА, а також непроведення узгодження (термінів, визначень, чисельних значень) з іншими дотичними НПА. Так, у якості типового прикладу надмірності у кількості нормативних визначень варто навести визначення терміна "радіоактивні відходи". Нижче наведено 5 чинних нормативно-правових актів, що містять неідентичні за суттю визначення терміну "радіоактивні відходи":
  1. Стаття 1 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами";
  2. Стаття 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";
  3. Додаток 11, НРБУ-97;
  4. Розділ "Абревіатури, терміни, визначення", НРБУ-97/Д-2000;
  5. Терміни, Розділ 1 "Загальні положення", ОСПУ-2005.
Морфологічна неоднозначність

Наочним прикладом некоректного використання одного з базових термінів у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту є однокоренева пара "випромінення – випромінювання". Детально це питання обговорюється у статті "Випромінення чи випромінювання?". Стисло кажучи, в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту у відповідності до морфоутворення української мови:
  1. слово "випромінення" означає субстанцію (ядерні частинки, промені, хвилі, поля тощо),
  2. а слово "випромінювання" – процес (утворення, застосування тощо випромінення).
Аналіз текстів основних нормативно-правових актів засвідчує переважну перевагу використання цього терміна у першому з вищезазначених смислів.

Термінологічна несталість

Й досі спостерігається нечіткість застосування групи термінів "звільнення – вилучення - виключення – припинення". Детальніше це питання висвітлене у статті "Боротьба за звільнення".

Гармонізація законодавства - європейський вибір

У ситуації що склалася Глосарій МАГАТЕ може слугувати базисом для уніфікації термінології національного законодавства, також задовольняючи потреби при виконанні міжнародних і внутрішніх зобов'язань України у напрямку гармонізації законодавства до міжнародних стандартів у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту.

До того ж, з огляду на застосування інтернет-технологій для представлення Глосарію, документ стає ефективним і зручним у щоденному використанні.

Документ містить 895 коментованих визначень термінів і представлений онлайн у вигляді гіпертексту (з внутрішніми і міжмовними посиланнями) трьома мовами українською (переклад), англійською (оригінал) і російською (оригінал):

Мова
Кількість термінів
Кількість внутрішніх посилань
Кількість посилань на інші мови
895
6153
1790 + 418**
895 (824)*
5668
1790
895
6154
1790 + 413**

(*) – насправді оригінальних термінів у англійському виданні Глосарію менше ніж в російському (детальніші пояснення див. у статті "Глосарій МАГАТЕ 2007. Регуляризація таблиці термінів");
(**) – окрім міжмовних інтервікі-посилань у російському і українському тексті є додаткові міжмовні посилання на терміни всередині тексту.

Висновок

Українська версія Глосарію МАГАТЕ є ґрунтовною термінологічною основою, що дозволить позбавитись завалів минулого та ініціювати створення чіткішого стислішого і зрозумілішого саме українського законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Джерело:

Пов`язані

Україна 4385329340043442918

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item