Чергова спроба перегляду меж зон радіоактивного забруднення

Кабінет Міністрів України зрештою вирішив зрушити з місця питання перегляду меж зон радіоактивного забруднення, що утворилися внаслідок ...


Кабінет Міністрів України зрештою вирішив зрушити з місця питання перегляду меж зон радіоактивного забруднення, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи. Саме за дорученням Кабінету Міністрів Державним агентством з управління зоною відчуження підготовлений і оприлюднений для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

Ідеї, закладені у проект, враховують досвід попередніх безрезультатних спроб зрушити поставлене питання. Водночас в проекті можна віднайти певні недоліки, намаганням усунути які й присвячена дана стаття.

Нижче надані деякі зауваження щодо проекту Закону в частині, що стосується внесення змін у Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Цитата з проекту Закону надана курсивом.

Стосовно статті 2, викладеній у новій редакції [пункт І.1.1) проекту Закону]


Додаткові критерії забрудненості ґрунту радіонуклідами можуть встановлюватись Національною комісією радіаційного захисту населення України з подальшим затвердженням Верховною Радою України.

По-перше, НКРЗУ ще у 2011 році запропонувала відмовитись від забрудненості ґрунту радіонуклідами як критерію зонування. По друге, під час складання експертного висновку до уваги можуть бути прийняті інші критерії або обставини, що впливатимуть на остаточну категорію зони для конкретного населеного пункту. Отже пропонується дещо змінити це положення:

«Додаткові критерії, за якими визначаються категорії зон радіоактивно забруднених територій, можуть встановлюватись Національною комісією радіаційного захисту населення України з подальшим затвердженням Верховною Радою України.»

Критерії, за якими визначаються категорії зон радіоактивно забруднених територій та зони посиленого радіоекологічного контролю, встановлюються законом.

Фіксація факту, що цим саме законом визначаються категорії зон радіоактивно забруднених територій, є зайвою тавтологією. Тому це положення може бути без втрати змісту видалене.

Окрім того в тексті присутня термінологічна помилка, а саме: зона посиленого радіоекологічного контролю за визначенням статті 2 Закону 791а-XII вже віднесена до категорії зон радіоактивно забруднених територій.

Межі зон і перелік населених пунктів, віднесених до таких зон, встановлюються та переглядаються не рідше ніж один раз на три роки Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук, …

Вставити фразу «Національною комісією радіаційного захисту населення України,» перед словосполученням «Національною академією наук» виходячи з двох міркувань:
  1. Цей проект закону пропонує уповноважити НКРЗУ на введення додаткових критеріїв зонування;
  2. Відновити редакцію цього положення до внесення необґрунтованих змін Законом України № 5459-VI від 16.10.2012.
Проведення щорічної дозиметричної паспортизації є обов’язковим.

Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до таких зон, і дані щорічної дозиметричної паспортизації із зазначенням очікуваних доз опромінення населення публікуються один раз на три роки в загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації і зберігаються у відповідних центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Пропозиція цього положення щодо того, що «дані щорічної дозиметричної паспортизації … публікуються один раз на три роки» виглядають явно не логічними. Тобто якщо робота (паспортизація) виконується щороку, то логічним є те, що її результати оприлюднюються щороку. Отже пропонується така редакція:

«Проведення щорічної дозиметричної паспортизації і оприлюднення її результатів є обов'язковим.

Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до таких зон, і результати дозиметричної паспортизації із зазначенням очікуваних доз опромінення населення публікуються один раз на три роки в загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації і зберігаються у відповідних центральних та місцевих органах виконавчої влади.»

Стосовно визначень радіаційно небезпечних земель та радіоактивно забруднених земель [пункт І.1.2) проекту Закону]


Статті 3 і 4 Закону 791а-XII вводять додаткові визначення радіаційно небезпечних земель та радіоактивно забруднених земель, відповідно. У зв’язку з цим варто зауважити, що:
  • Паспортна доза індивідуального опромінення є основним критерієм призначення категорії зони радіоактивного забруднення конкретному населеному пункту і в сучасних умовах різноманіття шляхів надходження радіонуклідів до людини і формування типового харчового кошика дуже часто надто малою мірою відображає «радіаційну небезпечність» саме земель на жителів населеного пункту. (Неадекватність)
  • Введення окрім базового терміна «радіоактивно забруднені території» ще двох «радіаційно небезпечні землі» та «радіоактивно забруднені землі» без жодного їх використання у тілі Закону, а також у нормотворчості та практиці радіаційного захисту населення завжди створювало лише додаткові термінологічні пастки. (Зайва надлишковість)
Отже через неадекватність та зайву надлишковість визначень радіаційно небезпечних земель та радіоактивно забруднених земель пропонується статті 3 і 4 вилучити повністю без жодних нормативних і процедурних втрат.

Стосовно радіаційного контролю [пункт І.1.6) проекту Закону]


частину шосту викласти в такій редакції:

«Радіаційний контроль за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів за межі радіоактивно забрудненої території здійснюється органами державної санітарно-епідеміологічної служби та відповідними службами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, а домашніх тварин - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини»;

Дане положення прямолінійно пропонує встановлення радіаційного контролю за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів за межі будь-якої радіоактивно забрудненої території, тобто 1, 2, 3 або 4. Натомість подібна практика завжди застосовувалась лише для 1-ї зони. Можна сміливо припустити, що автори цієї поправки не мали на думці розповсюдити практику даного виду радіаційного контролю на 2, 3 та 4 зони.

Також враховуючи те, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини не має свого підрозділу у зоні відчуження пропонується наступна редакція цього положення:

«Радіаційний контроль за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів за межі зони відчуження здійснюється органами державної санітарно-епідеміологічної служби та відповідними службами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення».

Зауваження щодо проекту Закону в частині, що стосується внесення змін у Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» треба внести у відповідності до пропозицій зазначених вище.

Джерело:
Читати у контексті:

Пов`язані

Чорнобиль 7852686485250350245

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item