Опромінення від космічних променів екіпажів повітряних суден

Chris Thomas, http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100929.html Починаючи з 2000 року, український авіатранспортний ринок вступив у стад...

Chris Thomas,
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100929.html
Починаючи з 2000 року, український авіатранспортний ринок вступив у стадію стійкого росту. За останні п’ять років обсяг перевезень збільшився на 60%. Весь ріст відбувався за рахунок 3-разового збільшення міжнародних перевезень.

Рекомендації МКРЗ 1990 року визнають, що опромінення екіпажу реактивних літаків від космічної радіації має бути віднесено до професійного опромінення. За цими рекомендаціями Європейська Рада затвердила положення стосовно захисту екіпажів в основних нормах безпеки - Директива 96/29/Euratom.

Дози, що отримують екіпажі повітряних суден, особливо на висотах 10-11 тисяч метрів, від космічного випромінення є достатніми для віднесення до професійного опромінення. Найбільший внесок у опромінення екіпажів дає адронний компонент, що включає протони і нейтрони і складає більше 50% від загальної дози. Коливання сонячної активності суттєво не впливає на відносний внесок різних типів частинок у дозу. Дозові компоненти також відносно стабільні для різних висот у конкретному місці при звичайних висотах польоту. Дози від космічного випромінювання значно вищі (у 2 і більше разів) в області полюсів ніж у області екватора Землі.

За результатами досліджень, проведених під егідою Єврокомісії, середні дози екіпажів авіакомпаній декількох європейських країн знаходяться у області 2 мЗв на рік. Але спостерігається група членів екіпажів з індивідуальними дозами, що перевищують 6 мЗв на рік.

Спеціалізоване законодавство України взагалі не розглядає членів екіпажів повітряних суден у якості категорії професійного опромінення. Безумовно така ситуація вимагає ретельного вивчення з боку спеціалістів у сфері радіаційного захисту (зокрема, НКРЗУ, НАНУ, ДКЯР, МОЗ, Мінтранс та інших) з метою розробки конкретних заходів з організації контролю і нормування цього фактору опромінення. Для початку цієї роботи необхідно першочергово розглянути необхідність включення опромінення членів екіпажу повітряних суден за рахунок космічного випромінювання до категорії професійного опромінення.

Джерела:

Результати досліджень:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/140.pdf
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/156.pdf

Кнол-версія повної статті (українською):
http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/опромінення-від-космічних-променів/5bcvesrsnaqi/30

Пов`язані

Транспорт 6470898616918222700

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item