Результати аудиту Придніпровського хімічного заводу

Колегія Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів на виконання заходів з реалізації Державної цільової ек...

Колегія Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів на виконання заходів з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан об'єктів колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод», розташованого в Дніпропетровській області, констатувала, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і державне підприємство «Бар’єр» не повною мірою забезпечували реалізацію передбачених цією програмою заходів, що, відповідно, не сприяло ефективному та результативному її виконанню.

Аудиторами відмічено, що правила ліквідації, консервації і перепрофілювання підприємств з видобування та переробки радіоактивних руд були затверджені ще у 1991 році й не адаптовані до вимог МАГАТЕ.

Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об'єктів ВО «Придніпровський хімічний завод» (Програма) не містить належним чином науково обґрунтованих рішень і шляхів розв'язання екологічних проблем, її пріоритетні заходи не визначені, що створює ризики недосягнення очікуваних результатів.

За останні три роки заходи Програми були забезпечені фінансовим ресурсом лише на 69,4 % від визначених нею обсягів. Поряд з тим, із затверджених бюджетних призначень у сумі 36,0 млн. грн. фактично було використано 22,8 млн. грн., з яких 12,9 млн. грн. – з порушенням законодавства та неефективно. Це зумовило невиконання в повному обсязі запланованих заходів.

Виконано 34 із 43 визначених заходів. Проте підприємство не забезпечило передбаченої Програмою дезактивації радіаційно забрудненої території та обладнання, не вивезені у визначених обсягах відходи дезактивації, пункти спостереження за станом навколишнього середовища не споруджені.

За таких умов мета державної програми – ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності ВО «Придніпровський хімічний завод» з приведення небезпечних уранових об’єктів в екологічно безпечний стан та забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання – не досягається.

Крім того, ДП НЕК «Укренерго» не використало розподілені Міненерговугіллям у 2011-2013 роках 100,2 млн.грн., які в подальшому були повернені до держбюджету, що свідчить про неефективне управління ними.

Джерело:

Пов`язані

Україна 2821648323914932102

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item