103 - просте число, але питання непрості

Анонсована тут стаття є перекладом оригінальної статті , яка, у свою чергу, містить огляд рекомендацій 2007 року Міжнародної комісії з ...

Анонсована тут стаття є перекладом оригінальної статті, яка, у свою чергу, містить огляд рекомендацій 2007 року Міжнародної комісії з радіологічного захисту (МКРЗ) - широко відома фундаментальна Публікація МКРЗ №103. Ці нові рекомендації враховують останні біологічні й фізичні дані та об'єднують додаткові вказівки МКРЗ з 1990 року. Зміни у наукових даних не суттєві. МКРЗ зберігла свою фундаментальну гіпотезу щодо індукції стохастичних ефектів — безпорогової лінійності дози і ефекту, коефіцієнт ефективності дози у залежності від потужності дози (DDREF), що дорівнює 2, для отримання номінальних коефіцієнтів ризику для малих значень дози від потужності дози.

Хоча загальна шкода від малих доз радіації залишається незмінною, МКРЗ внесла зміни до значень радіаційних і тканинних вагових коефіцієнтів. Зокрема, ваговий коефіцієнт для тканей груді збільшився, у той час як для гонад знизився. Є кілька змін у представленні системи захисту. Хоча МКРЗ підтримує три основних принципи: обґрунтування, оптимізації захисту та обмеження доз - вона намагалася розвивати більш цілісний підхід до радіологічного захисту, що охоплює всі види опромінення - у ситуаціях, що плануються, існують і виникають під час аварій — і всі радіаційні джерела, будь то природного або штучного походження. Цей підхід повинен забезпечити те, щоб увага була сфокусована на тих видах опромінення, які можуть бути у достатній мірі керовані. 

Комісія також зміцнила принцип оптимізації захисту з особливим акцентом на використання граничних значень (constraints) для ситуацій планового опромінення та контрольних рівнів для існуючого та аварійного опромінення. Граничні дози (dose constraints) та контрольні рівні поділяються на три діапазони, які повинні допомогти у вдосконаленні багатьох значень дозових обмежень, що наведені у попередніх публікаціях МКРЗ. Жодних змін у лімітах доз. МКРЗ також свідчить про свої наміри щодо розвитку подальших вказівок з охорони навколишнього середовища. 

Той факт, що ці нові рекомендації приділяють більше уваги об'єднанню попередніх рекомендацій і керівництв МКРЗ, надає впевненості, що система захисту, що встановлена загалом і у цілому в її нинішньому вигляді декілька десятиліть тому, досягла певного рівня зрілості. По суті, потреби у серйозних змінах у правилах радіологічного захисту, що засновані на рекомендаціях МКРЗ 1990 року, не має.

Джерело:

Переклад статті українською мовою:
http://urpsspot.wordpress.com/article/нові-рекомендації-мкрз-5bcvesrsnaqi-14/

Оригінал статті:
A.D. Wrixon. New ICRP recommendations. J. Radiol. Prot. 28 (2008) 161-168, doi: 10.1088/0952-4746/28/2/R02, http://iopscience.iop.org/0952-4746/28/2/R02/pdf/0952-4746_28_2_R02.pdf

Переклад Публікації МКРЗ №103  російською мовою:
http://www.icrp.org/docs/P103_Russian.pdf

Пов`язані

Стратегія 8811523837839307923

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item