Створення інституту проблем Чорнобилю

http://www.minjust.gov.ua/0/28320 З метою наукового обґрунтування рекомендацій для покращення якості життя інвалідів, постраждалих при ...

http://www.minjust.gov.ua/0/28320
З метою наукового обґрунтування рекомендацій для покращення якості життя інвалідів, постраждалих при подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також узагальнення досвіду подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, вироблення рекомендацій для недопущення подібного в світі «Союз Чорнобиль України» створив Інститут проблем Чорнобилю.

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» об’єднує більше 240 тисяч ветеранів ліквідації аварії на ЧАЕС та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ядерних випробувань і осіб, які підпали під дію іонізуючого випромінювання під час трудової діяльності, служби чи за інших обставин. Основними завданнями цієї громадської організації є здійснення заходів щодо соціального захисту зазначених осіб, залучення їх до суспільно корисної діяльності, для захисту законних соціальних, медичних, економічних та інших спільних інтересів, вирішення проблем, пов'язаних з аварією на ЧАЕС, та для реалізації своїх прав.

Директором інституту проблем Чорнобилю призначено доктора фізико-математичних наук, професора Токаревського Володимира Васильовича (його інтерв'ю вже публікувалось на Блозі). Основними напрямками діяльності Інституту проблем Чорнобилю є:
  • узагальнення досвіду подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в тому числі в питаннях соціальної реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • аналіз відповідності сучасним вимогам чинних нормативно-правових актів, які визначають якість життя учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • організація і проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, які мають відношення до якості життя учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • організація та виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектних та інших робіт, спрямованих на подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, недопущення подібних ситуацій надалі в світі;
  • організація громадського контролю за уточненням і постійним оновленням реєстру інвалідів-учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Діяльність Інституту проблем Чорнобилю завдяки його незалежному статусу громадської організації буде сприяти координації наукових досліджень, спрямованих на комплексне (гуманітарне, екологічне, технологічне, міжнародне і політичне) вирішення проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; залученню учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, наукових пенсіонерів, інших громадян для проведення робіт по напрямках діяльності Інституту; встановленню зв’язків із науковими установами і організаціями, у тому числі міжнародними, для досягнення мети заснування Інституту.

Тисячі висококваліфікованих фахівців взяли активну участь у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС. Багато з них продовжують працювати на підприємствах, в організаціях та наукових установах, діяльність яких спрямована на вирішення актуальних чорнобильських проблем. Але спливає час, і ветерани ліквідації Чорнобильської катастрофи, ще повні енергії і бажання працювати, вимушені виходити на пенсію і полишати активну творчу діяльність. Для підтримки життєвого тонусу і покращення якості життя ми пропонуємо залучати їх для виконання аналітичних, консультативних, експертних та науково-технічних робіт в Інституті проблем Чорнобилю.

Передбачається, що Інститут проблем Чорнобилю працює на громадських засадах і не має постійного штату. Трудові відносини зі співробітниками інституту при наявності коштів регулюються строковими трудовими договорами (контрактами). Штатний розпис складається за потреби тільки у випадках виконання робіт на замовлення сторонніх організацій чи наявності фінансування з інших джерел. Такими джерелами можуть бути кошти, виділені з державних і міжнародних програм, безоплатні та благодійні внески, пожертви фондів, організацій, підприємств та громадян.

Серед першочергових завдань інституту є аналіз ефективності державних програм і нормативно-правових актів, спрямованих на соціальний захист громадян, потерпілих при ліквідації аварії на ЧАЕС, участь у розробці і громадському обговоренні концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012-2016 роки, концепції майбутнього Зони відчуження, проведення заходів, присвячених 25-ій річниці введення в експлуатацію об’єкту «Укриття», аналіз якості державного реєстру потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС і організація складання реєстру інвалідів-чорнобильців.

Союз Чорнобиль України запрошує до співробітництва з Інститутом проблем Чорнобилю керівників організацій, установ і підприємств, окремих громадян, небайдужих до комплексного подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, з метою пошуку і визначення невідкладних і стратегічних заходів, які призведуть до соціальної злагоди і консенсусу в українському суспільстві щодо вирішення чорнобильських проблем.

Джерело:

Пов`язані

Чорнобиль 1996520484088544470

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item