Сучасний стан і шляхи вирішення проблем дозиметричного контролю опромінення радоном в Україні

Ресторан Радон, м. Біла Церква Біля половини середньої дози від опромінення усіма без виключення джерелами іонізуючого випромінювання ...

Ресторан Радон, м. Біла Церква
Біля половини середньої дози від опромінення усіма без виключення джерелами іонізуючого випромінювання приходиться на радон, а для опромінення в домах радон є практично єдиним джерелом. При цьому основний внесок в опромінення людини приходиться на дочірні продукти розпаду (ДПР) радону, а не на сам радон - внесок самого радону в дозу виявляється дуже малим - біля 0.4% у порівнянні з його ДПР. 

У представленій роботі коротко оглянуті рівень опромінення персоналу, стан нормативної бази, деякі аспекти радіобіологічної дії радону на людину. Основна частина роботи присвячена порівняльному розгляду двох основних підходів у дозиметрії радону: умовному дозовому переходу і дозиметрічній моделі МКРЗ. Також розглянуті фізичні (зовнішні) фактори формування опромінення від радону: розподіл аерозолів, що містять приєднану фракцію ДПР, за аеродинамічним діаметром, вентиляція приміщень, фільтрувальна здатність здатність респіраторів. Надані технічні рекомендації до інструментальних методів дозиметричного контролю радону і його ДПР, а також загальні висновки щодо вирішення проблем.

Джерело:

Повний текст статті:
О.О.Бондаренко, С.Ю.Медведєв, Д.В.Мельничук. Сучасний стан і шляхи вирішення проблем дозиметричного контролю опромінення радоном в Україні: Кнол, 2010 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/сучасний-стан-і-шляхи-вирішення-проблем/5bcvesrsnaqi/24).

Пов`язані

Природні джерела 2101417165725159586

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item