Проект Закону про громадські організації

У Верховні Раді України 1 листопада 2010 року зареєстровано проект Закону України "Про громадські організації" за №7262-1 альтерн...

У Верховні Раді України 1 листопада 2010 року зареєстровано проект Закону України "Про громадські організації" за №7262-1 альтернативний до проекту цього ж закону за №7262 від 18 жовтня 2010 року. Останній (за часом подання) проект подано більш широким колом народних депутатів з усіх політичних флангів Парламенту.

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про громадські організації" розроблений у зв’язку з необхідністю конкретизувати процедури реалізації права на свободу об’єднання, передбаченого Конституцією України (стаття 36) та міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією про захист основоположних свобод і прав людини (стаття 11).

Чинний Закон України «Про об’єднання громадян» містить численні норми, що суперечать зазначеній Конвенції, на що вказано рішеннями Європейського суду з прав людини (зокрема, у справі Корецький та інші проти України від 03.04.2008 р.), створюють колізії з нормами про державну реєстрацію юридичних осіб та деякими іншими законами.

Окрім непередбачуваності застосування та встановлення обмежень, які не є необхідними у демократичному суспільстві, чинний закон перешкоджає реалізації конституційних прав. Зокрема, це відбувається через ускладнену систему реєстрації громадських організацій, необґрунтований в унітарній державі обов’язковий територіальний статус, відсутність визначених законом критеріїв державної підтримки та процедур залучення громадських організацій до підготовки рішень державних органів.

Протягом принаймні останніх шести років підготовка законопроекту, що регулював би утворення та діяльність громадських організацій відповідно до законодавства Європейського Союзу, визнавалася одним із завдань співпраці України з Радою Європи та ЄС.

Зважаючи на ці обставини, ухвалення законопроекту про громадські організації є необхідною умовою для формування правової держави і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою проекту Закону України "Про громадські організації" є удосконалення законодавства України про об'єднання громадян шляхом приведення його у відповідність до міжнародних договорів України, а також визначення належних правових та організаційних основ реалізації права особи на свободу об’єднання, створення сприятливих умов для утворення і діяльності громадських організацій та розвитку громадянського суспільства в цілому.

Загальна характеристика і основні положення законопроекту

У зв'язку з необхідністю приведення положень Закону України "Про об'єднання громадян" у відповідність до Цивільного кодексу та міжнародних договорів України, а також враховуючи прийняття Закону України "Про політичні партії в Україні" пропонується замість окремих змін до чинного закону ухвалити окремий закон під назвою – Закон України "Про громадські організації" (далі – законопроект).

У законопроекті пропонується, зокрема, визначити громадську організацію як добровільне об’єднання осіб для спільного задоволення законних інтересів, здійснення та захисту прав і свобод. Зняття обмежень щодо захисту виключно членів дозволить громадським організаціям ефективніше здійснювати екологічну, просвітню діяльність, надання правової допомоги та інші суспільно-корисні види діяльності. Наголошується також, що громадські організації діють без одержання прибутку (стаття 1 законопроекту).

У законопроекті визначається, що засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та/або особи без громадянства, а також юридичні особи приватного права.

Уточнено вимоги до змісту установчих документів відповідно до рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі № СМ/Rec(2007)14 та Європейського суду з прав людини.

Однією з новел законопроекту є підхід до діяльності громадських організацій без обмежень за територіальною ознакою (тобто без поділу громадських організацій на місцеві, всеукраїнські та міжнародні), що дасть можливість громадським організаціям визначати територію своєї діяльності та вільно здійснювати статутну діяльність на всій території України без перереєстрації.

Законопроект передбачає нову концепцію легалізації громадських організацій, що дозволить уникнути тривалої та обтяжливої подвійної реєстрації. Зокрема, Міністерство юстиції України здійснюватиме:
  • акредитацію осередків іноземних неурядових (громадських) організацій, зареєстрованих згідно з законодавством інших держав;
  • підтвердження статусу "всеукраїнських" для громадських організацій;
  • ведення єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій.
Територіальні органи Міністерства юстиції України здійснюватимуть експертизу установчих документів інших громадських організації, що легалізуються як шляхом державної реєстрації, так і шляхом повідомлення про їх заснування за місцезнаходженням відповідної громадської організації. Державна реєстрація громадських організацій як юридичних осіб здійснюється на загальних засадах після проведення експертизи установчих документів територіальними органами Міністерства юстиції.

Законопроектом також передбачається, що осередки громадських організацій після набрання чинності цим законом не матимуть статусу юридичної особи; зареєстровані раніше осередки зможуть отримати свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи за поданням зареєстрованої громадської організації.

Крім того, відповідно до статті 14 законопроекту, будь-яка громадська організація може підтвердити статус "всеукраїнська" за умови наявності територіальних підрозділів у більшості регіонів України або відмовитись від нього.

Окремими статтями законопроекту передбачено порядок акредитації відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій (стаття 13) та утворення громадських організацій без статусу юридичної особи (стаття 11).

Пропонується здійснювати спеціальні контрольні повноваження виключно під час правової експертизи установчих документів громадських організацій та змін до установчих документів, а також за рішеннями адміністративних судів. Це дозволить запобігти втручанню державних органів у діяльність громадських організацій.

Також уточнено вичерпний перелік підстав для ліквідації (розпуску) громадських організацій.

До того ж, прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту пропонується передбачити безоплатну процедуру внесення змін до статутів громадських організацій протягом 18 місяців від дати набрання чинності Закону, які пов’язані з набранням чинності цим Законом.

Джерело:

Пов`язані

Україна 8319095657580911840

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item