Огляд законопроекту щодо зберігання відпрацьованого ядерного палива

У Верховній Раді України 15.07.2011 за № 8795 зареєстрований проект закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом...

У Верховній Раді України 15.07.2011 за № 8795 зареєстрований проект закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом". Законопроект разом із техніко-економічним обґрунтуванням поданий в зв'язку з рішенням щодо довготривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України у централізованому сховищі (далі ЦСВЯП).

Актуальність вирішення питання щодо подальшого поводження з відпрацьованим ядерним паливом обумовлене, необхідністю:
  • виконання міжнародних зобов’язань в частині забезпечення остаточної відповідальності України за безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
  • підвищення рівня енергетичної безпеки в частині вивезення відпрацьованого ядерного палива та недопущення зупинення атомних електростанцій через неможливість вивезення відпрацьованих матеріалів;
  • економії значних коштів, які на сьогодні сплачуються за послуги підприємств зі зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива АЕС України до Російської Федерації;
  • забезпечення економічної реабілітації зони відчуження шляхом повернення до господарської діяльності частини цієї зони;
  • поліпшення умов проживання населення в регіоні розміщення сховища за рахунок відрахувань на розвиток соціальної інфраструктури та економії державних коштів.

Законопроект підготовлений у відповідності до вимог закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення".

Мета Законопроекту, шляхи її досягнення і відповідна аргументація в цілому актуальні, затребувані, прийнятні і, тому, мають бути підтримані. Водночас до законопроекту виникає низка зауважень і коментарів, які треба врахувати до його прийняття як закону.

Джерела:

Повний текст статті: О.О.Бондаренко. Огляд законопроекту щодо зберігання відпрацьованого ядерного палива: Інтернет, Кнол, 22.09.2011, http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/огляд-законопроекту-щодо-зберігання/5bcvesrsnaqi/52.

Див. також:
  • Проект Закону про поводження з відпрацьованим ядерним паливом №8795 від 15.07.2011, Верховна Рада України (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40952)
  • А. Шевцов, М. Земляний, А. Дорошкевич. Проблема відпрацьованого ядерного палива: світові тенденції та українські реалії. Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку, НІСД, серпень 2008 року. (http://old.niss.gov.ua/Monitor/august08/18.htm)

Пов`язані

Україна 4202887828182133474

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item