... и на Марсе будут яблони цвести (слова з пісні)

http://www.pravda.com.ua/ articles/2006/04/26/3099534/ Вчора інтернетом прокотилась достатньо потужна хвиля повідомлень стосовно можл...

http://www.pravda.com.ua/
articles/2006/04/26/3099534/
Вчора інтернетом прокотилась достатньо потужна хвиля повідомлень стосовно можливості будівництва у Чорнобильський зоні відчуження санаторно-лікувальних закладів. Хоча інформація всюди викладена достатньо нейтрально, назви статей самі по собі досить промовисті на кшталт: "Депутати хочуть побудувати у Чорнобильській зоні санаторії й бази відпочинку".

Достатньо почитати:
Ніде не вказано, про який проект йдеться. Але, як можна зрозуміти, це законопроект №8433 від 22.04.2011 "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо умов господарювання)".

Одразу треба уточнити, що у законопроекті не йдеться ані про зону відчуження (так звана 1-ша зона) ані про зону безумовного обов'язкового відселення (2-га зона).

Проектом Закону №8433 від 22.04.2011 пропонується у внести зміни до п. 1 ч. 1 ст. 16 і п. 1 ч. 1 ст.18 Закону України № 791а-XII від 27 лютого 1991 року. Цими статтями визначений перелік видів діяльності, що заборонені у зоні гарантованого добровільного відселення і у зоні посиленого радіоекологічного контролю, відповідно.

А точніше:

  • п. 1 ч. 1 ст. 16 забороняє будівництво нових, розширення діючих підприємств, безпосередньо не пов'язаних із забезпеченням радіоекологічного, соціального захисту населення, а також умов його життя та праці у зоні гарантованого добровільного відселення;
  • п. 1 ч. 1 ст. 18 забороняє будівництво санаторіїв, піонерських таборів, баз і будинків відпочинку, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров'я населення і навколишнє середовище у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

У свою чергу суть запропонованих проектом Закону №8433 від 22.04.2011 змін в обох статтях полягає у заміні безумовної заборони зазначеної діяльності на дозвіл за погодженням з МНС України (як це витікає з пояснювальної записки до проекту Закону).

Погоджуючись в цілому з аргументацією, що викладена у пояснювальній записці до проекту Закону стосовно безпечного поточного радіологічного стану переважної більшості населених пунктів і відсутності дієвих механізмів зміни статусу населених пунктів зон радіоактивного забруднення, погодитись на запропоновані зміни не можна, виходячи із наступного.

Дія обох згаданих пунктів (в їх чинній редакції) логічно зрозуміла і направлена на забезпечення непогіршення умов радіаційної безпеки населення.

Накладення або зняття обмежень, а також надання або скасування дозволів щодо діяльності, пов’язаної з радіаційним опроміненням людини, є предметом державної регуляторної діяльності, для чого законодавством України визначені компетентні державні органи. МНС України не входить до переліку цих органів.

Так, за статтею 20 Закону України № 791а-XII від 27 лютого 1991 року державний контроль за додержанням правового режиму в зонах, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюється обласними Радами, їх виконавчо-розпорядчими органами, а також уповноваженими на те державними органами в порядку, встановленому законодавством України. Тією ж статтею встановлено, що МНС України визначено відповідальним за здійснення державного контролю за додержанням правового режиму зони відчуження.

Фактично ті зміни, що пропонуються у статтях 16 і 18, є зняттям обмежень на практичну діяльність або на джерело опромінення в умовах фактора радіаційного опромінення і відносяться до процедур звільнення. МНС України згідно законодавства України і свого Положення не уповноважено проводити процедури звільнення за радіаційним фактором.

Висновки

А що робити із законопроектом?... Та нічого. В буквальному смислі слова. Тобто не треба приймати. Тому що там немає предмету для доопрацювання і дилема, що виникла завдяки цьому законопроекту, наразі окреслена дуже очевидно, навіть рельєфно: або дозволяти, але за погодженням (у запропонованій редакції) або забороняти (у чинній редакції) будівництво санаторіїв, закладів оздоровлення та відпочинку у 3-й і 4-й зонах радіаційного забруднення.

У крайньому випадку розгляд і доопрацювання законопроекту варто перенести до того часу, коли будуть оприлюднені результати загальнодозиметричної паспортизації України за 2011 рік. За оцінками результатів попередньої дозиметричної паспортизації (2006 року) більше 80% населених пунктів можуть бути виведеними за межі зон радіоактивного забруднення, а за більш реалістичними оцінками - навіть більше 90%. 

Тобто проблема із зняттям заборони на будівництво має бути знята більш природнім, а не штучним шляхом.

Пропозиції

Підтримуючи направленість проекту Закону №8433 від 22.04.2011 на відродження територій радіоактивного забруднення, а також з метою безумовною виконання підпункту 3 п. 1 Указу Президента №937/2010 сьогодні потрібне системне вирішення питання перегляду правового статусу населених пунктів, для чого:

Верховній Раді України:

  1. Для розмежування зон радіоактивного забруднення перейти на виключно дозовий критерій внесенням відповідних змін в ч. 2 статті 2 Закону України № 791а-XII від 27 лютого 1991 року (НКРЗУ своїм рішенням вже підтримала цю пропозицію).
  2. Вилучити з ч. 5 статті 2 Закону України № 791а-XII від 27 лютого 1991 року положення про подання обласних рад щодо перегляду меж зон радіоактивного забруднення (НКРЗУ на своїх засіданнях схвально оцінило цю пропозицію від МНС України і РНБО України). Натомість ініціатором такого подання визначити МНС України.

Кабінетові Міністрів України:

  1. Провести і оприлюднити результати загальнодозиметричної паспортизації України у 2011 році за Методикою-96 (це інструктивно-методичні вказівки щодо здійснення загальнодозиметричної паспортизації України, затверджені МОЗ України у 1996 році).
  2. За результатами  загальнодозиметричної паспортизації України у 2011 році МНС України підготувати подання щодо перегляду зон радіоактивного забруднення і ініціювати його розгляд і підготовку відповідного проекту постанови КМ України до кінця 2012 року.

Пов`язані

Чорнобиль 4193395120512290699

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item