Про національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії

На засіданні Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року було розглянуто та схвалено проект Закону України «Про національну комісію...

На засіданні Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року було розглянуто та схвалено проект Закону України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії». Цей проект розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", уведеного в дію Указом Президента України № 585/2011 від 12 травня 2011 року.

Законопроектом, що розміщений 20 травня 2011 року на сайті Державної інспекції ядерного регулювання, передбачається утворення колегіального центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який має здійснювати державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, формування та реалізацію державної політики у цій сфері, інформувати громадськість про стан безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, про загальний стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні та регіонах, про заходи, що вживаються для поліпшення безпеки та про підстави для прийняття соціально значущих рішень.

Утворення такого органу сприятиме підвищенню безпеки у сфері використання ядерної енергії, а отже знизить ризики для людей та навколишнього природного середовища.

Крім того, норми проекту Закону щодо органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідають зобов’язанням України, взятими при підписанні міжнародних договорів (Конвенція про ядерну безпеку, Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок) та вимогам МАГАТЕ, членом якої є Україна.

Вже 21 червня 2011 року на сайті Верховної Ради України оприлюднено за реєстраційним номером 8714 проект Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерного енергії".

Треба відзначити, що в опублікованому на сайті Верховної Ради України тексті проекту Закону на самому початку "втрачене" одне важливе слово. А саме в опублікованому 20 травня 2011 року варіанті проекту Закону на сайті Державної інспекції з ядерного регулювання (а саме цей проект розглядався 15 червня 2011 року на засіданні Кабінету Міністрів України) зазначалось у п.1 ст.1:, що Національна комісія ядерного регулювання України створюється Президентом України як колегіальний центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, метою дiяльностi якого є державне регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки держави.

Але у останньому варіанті Кабінету Міністрів України "колегіальність" вилучена. Фахівцям не треба казати, що це принципова річ і досвід ведучих країн світу демонструє статус відповідних державних органів як колегіальних. Тим більше, що у пояснювальній записці до проекту Закону декілька раз по тексту зазначається словосполучення "колегіальний центральний орган виконавчої влади".

Життя покаже, яким вийде поданий Закон після проходження горнила Верховної Ради України. Тим більше, що ще не всі заінтересовані сторони дійшли одностайної думки. Так, зокрема, у п.5 пояснювальної записки до проекту Закону йдеться про те, що 01.06.2011 була проведена узгоджувальна нарада між Головою Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністром охорони здоров’я України, розбіжності не урегульовані.

Пов`язані

Україна 3678797277615618831

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item