Публікація МКРЗ 82 про захист від пролонгованого опромінювання - застосування в аварійних ситуаціях

У цьому огляді коротко підсумовані застосування рекомендацій МКРЗ з Публікації 82 для використання в післяаварійних ситуацій з посилання...

У цьому огляді коротко підсумовані застосування рекомендацій МКРЗ з Публікації 82 для використання в післяаварійних ситуацій з посиланням на досвід та уроки аварій у Чорнобилі та Гоянії (на базі статті статті: П.Й. Хедемана 2002 року, див. нижче). 

Джерела пролонгованого опромінювання

Досвід, накопичений у комунальних радіаційних аваріях (таких як у Чорнобилі та Гоянії), показав, що існує необхідність у оновленій і цілісній системі управління з реалізації контрзаходів. Переглянута система повинна мати не тільки надійну наукову основу, але бути також зрозумілою, чіткою та прийнятною для громадськості та офіційних осіб, які приймають рішення. Після проведення всіх захисних заходів ситуація повинна розглядатися як знову "нормальна" без дотримання подальших обмежень. Тому між громадськими і державними посадовими особами має бути винайдена спільна мова взаєморозуміння, яка б чітко визначила ризики від радіаційного випромінення щодо того, які дії є доречними або недоречними і що вважати "безпечним". Спільно з критеріями втручання повинні бути розроблені концепції "безпечності" і "повернення до нормального життя", відокремлено і незалежно від гіпотези лінійного безпорогового ризику.

Джерела пролонгованого опромінювання

Ситуації пролонгованого опромінювання населення включають пролонговане фонове опромінювання і опромінення від антропогенних джерел випромінення. Пролонговане фонове опромінювання змінюється в залежності від географічних та геологічних характеристик, а також пов'язано з розвитком суспільства. Антропогенні джерела випромінення, що призводять до пролонгованого опромінювання, можуть виникнути з різних видів людської діяльності, пов'язаних з розвитком суспільства.

До природних джерел, що призводять до пролонгованого опромінювання, відносяться: зовнішнє космічне випромінення, радіонукліди, утворені космічними променями в атмосфері (наприклад, 14С і 3H), і радіоізотопи урану і торію у земній корі. Шляхи опромінення включають в себе зовнішнє опромінення, а також вдихання і проковтування радіонуклідів, що присутні у повітрі, їжі й воді.

Пролонговане опромінювання населення від діяльності людини зазвичай є результатом викидів довгоіснуючих радіонуклідів у навколишнє середовище. Залишки, що містять довгоживучі радіонукліди від минулої людської діяльності, яка не контролювалась належним чином, є одним з прикладів. До інших можна віднести: поточну практичну діяльність, деякі минулі промислові види діяльності, особливо видобуток корисних копалин, військові дії і ядерні або радіаційні аварії.

Уроки минулих надзвичайних ситуацій

Радіаційні надзвичайні ситуації у минулому показали, що відразу ж після гострої (надзвичайної) фази реагування на аварію, відбувається величезний тиск з боку громадськості, державних чиновників і ЗМІ, щоб діяти у бік виправлення цієї проблеми і повернути ситуацію в нормальне русло. Без попередньої згоди, державні посадові особи, під сильним тиском з вимогами відновлення ситуації до нормального стану, можуть вдатися до досить активних дій, навіть якщо ці дії є найменш ефективними чи навіть контрпродуктивними. Під час ліквідаційних заходів стосовно Чорнобильської аварії було проведено багато невиправданих зусиль саме через такий тиск: дезактивація евакуйованих міст таких як, наприклад, м. Прип'ять, до яких населення вже ніколи не повернеться.

Аварії у Чорнобилі і Гоянії показали, що державні посадові особи приймають рішення з реалізації контрзаходів стосовно населення, вже після проходження гострої (надзвичайної) фази радіаційної аварії. Ці посадові особи не були фахівцями в сфері радіаційного захисту і вони приймали свої рішення на основі власного розуміння як радіологічного ризику так і соціальних та політичних проблем. У своїх публікаціях МКРЗ визнало, що рекомендації із запровадження післяаварійних контрзаходів на основі наукового розгляду радіаційного захисту повинні служити в якості початку більш широкого процесу прийняття рішень. Важливо, що би особа, яка приймає рішення, розуміла рекомендації щодо радіологічних ризиків і була б у змозі пояснити їх громадськості і зацікавленим сторонам, використовуючи їх як корисний інструмент для прийняття рішень. Гарантії того, що прийняті заходи забезпечать "безпеку" постраждалого населення, повинні бути розроблені спільнотою спеціалістів з радіаційного захисту, без використання гіпотези лінійного безпорогового ризику (LNT).

Після радіаційних аварійних ситуацій громадськість сприймає будь-які дії недоречними і в деяких випадках шкідливими через страх і нерозуміння радіаційних ризиків і того, як їх зменшити. Ці побоювання пояснюються почасти через використання LNT гіпотези неофіційними джерелами, використання загадкових технічних термінів і неспроможність експертів у забезпеченні вичерпними рекомендаціями, що так затребувані і очікувані населенням. Таким чином, LNT гіпотеза повинна бути переглянута в якості основи для прийняття рішень з контрзаходів.

Висновки

Аварії у Чорнобилі та Гоянії наочно продемонстрували необхідність рекомендацій щодо "нормальних" або "безпечних" умов життя в контексті ліквідації наслідків аварії. В СРСР на момент чорнобильської аварії були відсутні критерії для реалізації контрзаходів і повернення до нормального життя (закінчення контрзаходів). У перші роки після аварії на Чорнобильській АЕС, колишній Радянський Союз - через громадський тиск, - прийняв критерії для проведення переселення та інших контрзаходів, які не були засновані на встановлених принципах радіаційного захисту. На думку багатьох фахівців з радіаційного захисту, критерії не були виправдані і, ймовірно, завдали більше шкоди, ніж користі. Під час ліквідації наслідків аварії у Гоянії було дуже важко встановити оперативні рівні поставарійного втручання, які б узгоджувалися з міжнародно визнаними науковими принципами, через брак часу і політичний тиск. Це призвело до використання лімітів дози для практики в якості основи для втручання і контрзаходів, генерування радіоактивних відходів та витрат на дезактивацію і утилізацію, які, як здається, не були виправдані з міркувань радіаційного захисту.

Рекомендації у Публікації МКРЗ 82 були розроблені для заповнення пробілу, що виявився впродовж років накопичення досвіду стосовно радіаційного захисту від опромінення довгоживучими радіонуклідами у навколишньому середовищі, в тому числі тими, які утворилися внаслідок радіаційних або ядерних аварій. Рекомендації ґрунтуються на об'єктивних оцінках ризиків для здоров'я людини, пов'язаних з пролонгованим опромінюванням, і складових радіаційного захисту у різних ситуаціях опромінення.

Типово підвищений рівень пролонгованого опромінювання за рахунок природних джерел випромінення, як правило, нехтується суспільством, в той час як відносно незначні рівні пролонгованого опромінювання від штучних довгоживучих радіоактивних залишків є причиною занепокоєння, а іноді і оперативних дій, які в сенсі радіологічного захисту не потрібні. Ця реальність соціальних і політичних складових, не пов'язаних з радіаційним захистом, як правило, впливає на остаточне рішення щодо рівня захисту від пролонгованого опромінювання. Тому, в той час, коли МКРЗ 82 слід розглядати в якості джерела рекомендацій, орієнтованих на допомогу в прийняті рішень, головним чином заснованих на наукових міркуваннях з радіологічного захисту, результати цих рекомендацій повинні будуть служити в якості початку зазвичай більш широкого процесу прийняття рішень.

На підставі рекомендацій з радіаційного захисту в МКРЗ 82 рівень доз у 10 мЗв на рік може бути використаний як еталонний рівень для "безпечних умов життя" чи "повернення до нормального життя" після скасування контрзаходів. Визначення "безпечний" у контексті залишкового опромінення груп населення, в тому, що не спостерігається радіаційно індукованих несприятливих наслідків для здоров'я, і, що не менш важливо, що залишковий ризик розвитку таких наслідків для здоров'я постраждалих осіб є низьким.

Джерело:

Повний текст статті:
Пер Йенсен Хедеман. "Публікація МКРЗ 82 про захист від пролонгованого опромінювання - застосування в аварійних ситуаціях" (Переклад українською О.О.Бондаренко)
http://urpsspot.wordpress.com/articleпублікація-мкрз-82-про-захист-від-5bcvesrsnaqi-47/

Оригінал статті англійською розташований за адресою
http://130.226.56.153/rispubl/NUK/nukartikler/pdfartikler/Aabo_PHJ.pdf

Пов`язані

Статті 7668368381845879651

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item