Визначення тематики Блогу ТРЗУ

Для визначення рубрикації (перелік тематичних напрямів) зручно використати віджет Ярлики (Label)  із основної двадцятки віджетів Блоггера ...

Для визначення рубрикації (перелік тематичних напрямів) зручно використати віджет Ярлики (Label) із основної двадцятки віджетів Блоггера у режимі Обрані ярлики. Але для використання цього віджету необхідна наявність кожного з бажаних ярликів хоча б в одному дописі. Для того, щоб визначити бажані ярлики для переліку тематичних напрямів використаймо наступний прийом: визначимо всі бажані для тематики ярлики у цій статті.

Після опублікування цієї статті включимо віджет Ярлики (Label) і оберемо у цьому віджеті всі визначені у цій статті ярлики і розташуємо віджет десь, наприклад, повище у самій лівій колонці шаблону. Це все!

Сама рубрикація Блогу пропонується наступною:

1 Біологічна дія ІВ 
  1.1 Біологічна дія ІВ на живі організми, їх структурні елементи та популяції
  1.2 Експериментальна радіобіологія
  1.3 Епідеміологія радіологічних ефектів
2 Радіологічні вимірювання та дозиметрія 
  2.1 Фізичні основи взаємодії ІВ з речовиною
  2.2 Вимірювання радіологічних показників
  2.3 Дозиметрія людини
3 Радіаційна безпека на робочих місцях 
4 Радіаційний захист в медицині 
  4.1 Етичні питання
5 Радіація у навколишньому середовищі 
  5.1 Радіоекологія
    5.1.1 Радіоекологічний моніторінг
  5.2 Сільгоспрадіологія
  5.3 ДІВ природного походження
  5.4 Техногенно підсилені ДІВ природного походження
6 Проблеми радіоактивних відходів 
  6.1 Поводження з РАВ
  6.2 Поводження з ДІВ, що експлуатуються
  6.3 Облік і поводження з відпрацьованими ДІВ, які надійшли в обіг у 1950-2000 рр
  6.4 Поводження з ВЯП
7 Практична діяльність і застосування ІВ 
  7.1 Енергетика
  7.2 Видобування і виробництво радіоактивних матеріалів
  7.3 Медичні застосування
    7.3.1 Лікування
    7.3.2 Діагостика
  7.4 Діагностично-вимірювальне обладнання
  7.5 Експериментально-наукове використання
  7.6 Транспортування
  7.7 Проектування і будівництво
8 Радіаційно-ядерні аварії 
  8.1 Ідентифікація аварій
  8.2 Аварійна готовність
  8.3 Аналіз причин виникнення аварії
  8.4 Хід протікання аварії
  8.5 Оцінка наслідків аварії
  8.6 Подолання наслідків аварії
    8.6.1 Дезактивація
    8.6.2 Реабілітація радіаційно забруднених об’єктів і територій
  8.7 Чорнобильська катастрофа
9 Державна політика 
  9.1 НПА
    9.1.1 Термінологія
    9.1.2 Структура і номенклатура
    9.1.3 Уніфікація (Ядерний кодекс)
    9.1.4 Міжнародні документи
    9.1.5 Гармонізація
  9.2 Регулювання
    9.2.1 Контроль дотримання
    9.2.2 Втручання
    9.2.3 Звільнення
    9.2.4 Ліцензування
  9.3 Соціально-економічний аспект
    9.3.1 Оптимізація
    9.3.2 Відшкодування за ризики та заподіяну шкоду

На практиці спостерігається певне обмеження: при внесенні довгого тексту в поле Ярлики при редагуванні допису з'являється повідомлення - довжина усіх ярликів має бути коротшою за 200 символів ... маємо надію, що на допис, а не на увесь Блоггер. Це обмеження не згадується у офіційній статті What are the limits on my Blogger account? У статті йдеться про максимальну кількість 2000 унікальних ярликів на блог і 20 ярликів на допис. Насправді наявне обмеження виявилось ще жорсткіше - приблизно 100 символів - це скоріше за все пов'язано з двохбайтною кодировкою тексту на кирилиці. Повідомлення про це відхилення специфікації Блоггера опубліковано на форумі Гугл.

Отже, враховуючи наявні обмеження у 100 символів, спочатку задамо рубрікацію верхнього рівня, додаючи 1 Біологічна дія ІВ, 2 Дозиметрія, 3 РБ робочих місцях, 4 РЗ в медицині, 5 Радіація у НС, 6 Проблеми РАВ.

Далі, наступними дописами рубрикація буде розширена ...

Доповнення від 11.11.2010

Час роботи Блогу привів до оптимізації класифікатора, а саме наступні мітки:
Біологічна дія, Блогосфера, Будівництво, Втручання, Діагностика, Дозиметрія, Економіка, Енергетика, Законодавство, Інциденти, Історія, Медицина, Моніторинг, Наука, Огляди, Переклади, Повідомлення, Природні джерела, РАВ, Радіоекологія, Реабілітація, Регулювання, РМ, Робочі місця, Світ, Сільгоспрадіологія, Соціум, Статті , Стратегія, Товариство, ТППД, Транспорт, Україна, Чорнобиль
зібрані у такі групи:

Основи: Біологічна дія, Дозиметрія, Медицина
Застосування: Енергетика, РМ, Медицина, Діагностика, Наука, Транспорт, Будівництво
Середовище: Радіоекологія, Сільгоспрадіологія, Природні джерела, ТППД
Контроль: Дозиметрія, Радіоекологія, Моніторинг
Захист: Робочі місця, Медицина, Природні джерела, ТППД
Відходи: РАВ
Аварії: Чорнобиль, Реабілітація, Інциденти, Втручання
Держава: Стратегія, Законодавство, Регулювання
Аспекти: Економіка, Соціум, Наука, Історія, Світ, Україна
Розвиток: Товариство, Блогосфера
Типи публікацій: Огляди, Переклади, Повідомлення, Статті

Пов`язані

Енергетика 1158217675698316464

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item