Результати першого національного інтеркалібрування

Вадим Чумак, д.б.н., керівник лабораторії індивідуального дозиметричного контролю ННЦРМ, координатор першого національного інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю в Україні
У червні-листопаді 2014 року Державною установою «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (ННЦРМ) спільно з Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) було проведене Перше національне інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю України (далі – інтеркалібрування), яке здійснювалось у рамках «Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки», затвердженої Законом України від 04 квітня 2013 року за № 178-VІІ.

До участі в Інтеркалібруванні запрошувались усі лабораторії індивідуального дозиметричного контролю (ІДК), які здійснюють чи мають право здійснювати вимірювання індивідуальних доз зовнішнього фотонного (гамма та рентгенівського) опромінення персоналу категорії А, незалежно від форми власності та підпорядкування. Координацію інтеркалібування здійснював ННЦРМ. Оповіщення про захід здійснювалось через інспекції (регіональні та на АЕС) Держатомрегулювання України, а також додатково – листом Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

За планом інтеркалібрування передбачало контрольне опромінення 24 індивідуальних дозиметрів з кожної з лабораторій-учасниць в умовах, що були невідомі для учасників та координаторів інтеркалібрування. Додатково, 6 дозиметрів з кожної лабораторії використовувались як транспортні та резервні з метою врахування доз, які ймовірно могли бути отримані дозиметрами під час зберігання та транспортування. Організаторами інтеркалібрування було вжито усіх заходів для запобігання додатковому опромінення дозиметрів (спеціальне транспортування дозиметрів до калібрувальних лабораторій наземним транспортом) та зменшення дози фонового опромінення (через проведення інтеркалібрування у стислі терміни). Завдяки вжитим заходам дози, накопичені фоновими дозиметрами, не перевищили 60 мкЗв, що відповідає величині дози від природного радіаційного фону за період проведення інтеркалібрування.

Контрольні опромінення дозиметрів здійснювались в акредитованих метрологічних лабораторіях України (ДП «Київоблстандартметрологія») та Бельгії (Бельгійський центр ядерних досліджень SCK-CEN) у полях фотонного (гамма/рентгенівського) випромінювання в одиницях еквіваленту індивідуальної дози Нр(10) та Нр(0.07) згідно з міжнародним стандартом ISO 4037.

Загалом в інтеркалібруванні взяли участь 18 лабораторій ІДК із 19 системами ІДК (одна лабораторія взяла участь із двома системами). Ці лабораторії здійснюють моніторинг 37 тис. 471 осіб з числа персоналу категорії А, що становить близько 3/4 загальної чисельності персоналу категорії А в Україні.

За відомчою належністю та профілем лабораторії-учасниці розподілені таким чином:
  • НАЕК «Енергоатом» - 4 АЕС та Аварійно-технічний центр;
  • Лабораторні центри СЕС України – 4.
  • Спеціалізовані підприємства зони відчуження – 2.
  • Медичні установи – 2.
  • Науково-дослідні інститути – 4.
  • Комерційне підприємство – 1.
Вказані лабораторії використовують широкий спектр дозиметричного обладнання: автоматизовані (8 лабораторій) чи ручні (9 лабораторій) ТЛД системи, фотоплівкову систему ІДК (1 лабораторія) із досить відмінними метрологічними характеристиками.

У розрізі кількості персоналу категорії А, що отримує індивідуальний дозиметричний контроль у лабораторіях-учасницях інтеркалібрування, результати інтеркалібрування відбивають наступне становище: 20664 особи (55%) отримує повністю адекватний ІДК, що відповідає міжнародним критеріям стандарту ISO 14146. Додатково, 13723 особи (37%) отримують ІДК, що не повною мірою відповідає сучасним стандартам, однак якість ІДК може бути приведена у відповідність до вимог через відносно нескладну корекцію методик або шляхом звуження (конкретизації) галузей застосування ІДК у відповідності до умов праці (опромінення) персоналу категорії А, для яких застосовується ІДК цих лабораторій.

3354 особи (майже 9%) отримують ІДК незадовільної якості, подекуди, можна вважати, що результати вимірювань, які здійснюються для цього персоналу категорії А є оманливими та не можуть слугувати мірою професійного опромінення та контролю виконання вимог НРБУ-97.

Залишилась значна кількість лабораторій, які за наявними даними здійснюють ІДК персоналу категорії А, але не взяли участь у Першому національному інтеркалібрування. Наразі немає підстав для висновку про достатню якість індивідуального дозиметричного контролю, що проводиться цими лабораторіями.

Пов`язані

Україна 3751382979889609404

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item