Все, що потрібно для припинення Чорнобильської аварії

Про необхідність переходу до відновлювальної фази Чорнобильської аварії вже багато було сказано, зокрема в резолюції 62-ї сесії Генера...

Про необхідність переходу до відновлювальної фази Чорнобильської аварії вже багато було сказано, зокрема в резолюції 62-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/9 від 18 грудня 2007 року. Більше того, проект нових основних стандартів з безпеки МАГАТЕ (Basic Safety Standards), вихід яких заплановано на кінець 2011 року, покладають на уряди країн-учасниць відповідальність за реабілітацію зон із залишковим радіоактивним матеріалом.

За всі роки дії Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 року № 106 і Загальнодозиметричної паспортизації України перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, не переглядався. Станом на 2008 рік, не дивлячись на об’єктивно завищені дозові оцінки, 83% НП відповідали критеріям виведення за межі зон радіоактивного забруднення.

Констатуючи брак поступу у переході до нормального життя Верховна Рада України за результатами парламентських слухань 2011 року рекомендувала Кабінету Міністрів України прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» з метою створення правових механізмів стимулювання сталого розвитку цих територій, активізації виробничої діяльності та підвищення їх інвестиційної привабливості.

Згідно законодавства ініціатором перегляду виступає виключно відповідна обласна рада. Але, не дивлячись на об’єктивне покращання радіологічної ситуації, на сьогодні жодна обласна рада на робила подання щодо виведення ряду НП за межі зон радіоактивного забруднення. Результатом такого «замороженого» статусу належності до зон радіоактивного забруднення для переважної більшості населених пунктів виникають серйозні обмеження економічної активності у відповідності до статей 12, 16 і 18 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», що значно знижує інвестиційну привабливість цих регіонів і потенціал їх розвитку. Тобто існуючий механізм перегляду зон радіоактивного забруднення впродовж тривалого часу однозначно продемонстрував свою недієвість.

Пропонується вирішення правової колізії виходу із правового стану (Чорнобильської) аварії для окремих населених пунктів і територій шляхом використання положень Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» і підпорядкованого йому (похідного) Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації».

Перехід до нової фази у вирішенні пост-чорнобильських проблем – фази відновлення – стане безумовно важливим позитивним кроком загального соціального, політичного і економічного значення.

Основними складовими такого переходу є:
 • рівень знань про рівні фактичного радіоактивного забруднення довкілля, формування опромінення людини, яка проживає в умовах радіоактивного забруднення, радіобіологічної дії іонізуючого випромінення на людину;
 • наявність законодавчо установлених критеріїв звільнення території від регулюючого контролю;
 • економічна здатність забезпечення такого переходу;
 • наявність правових механізмів забезпечення такого переходу.
Можна відповідально стверджувати, що на сьогоднішній день не бракує нічого з вказаних вище компонент, щоб здійснити перехід до нормального життя більшості населених пунктів зон 2, 3, 4 (в термінах Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи») і частини території зони відчуження, включно з містом Чорнобиль.

Підсумовуючи вищевказане, для здійснення заходів щодо зменшення меж зон радіоактивного забруднення потрібно, по-перше, у відповідності до сучасного наукового рівня знань у сфері радіаційного захисту людини перейти на виключно дозовий критерій розмежування зон радіоактивного забруднення, ввівши відповідні зміни у статтю 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» і статтю 2 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

По-друге, згідно законодавства про зону надзвичайної екологічної ситуації процедура правового переходу радіаційно забруднених територій до фази відновлення має бути такою:
 • Порядком, передбаченим статтею 6 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», визначити, що правовий режим радіоактивно забрудненої території (у відповідності до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також інших можливих радіоактивно забруднених територій) регулюватиметься законодавством про зону надзвичайної екологічної ситуації (згідно статті 2 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»).
 • Порядком, передбаченим статтею 9 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», за результатами останньої загальнодозиметричної паспортизації України, за даними радіоекологічного стану зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов’язкового) відселення та за результатами експертного висновку Національної комісії з радіаційного захисту населення України (відповідно до Положення про НКРЗУ), - провести зміни і дострокове припинення дії правового режиму окремих населених пунктів і територій зон надзвичайної екологічної ситуації, утворених внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС, указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України.
 • Поруч з ситуаціями
 • планового опромінення персоналу і населення (радіаційно-гігієнічні регламенти 1 групи згідно НРБУ-97);
 • медичного опромінення пацієнтів, персоналу, доглядаючих, добровольців (радіаційно-гігієнічні регламенти 2 групи згідно НРБУ-97)
 • аварійного опромінення персоналу і населення (радіаційно-гігієнічні регламенти 3 групи згідно НРБУ-97);
 • хронічного опромінення персоналу і населення від техногенно-підсилених джерел природного походження (радіаційно-гігієнічні регламенти 4 групи згідно НРБУ-97)
нормативно закріпити новий тип ситуації і радіаційно-гігієнічних регламентів нової 5 групи для існуючого опромінення, що включає опромінення від природного радіаційного фону і залишкового радіоактивного матеріалу з минулої практики, що підпадає під обмежене звільнення. Розробити чисельні значення дозових критеріїв обмеженого звільнення для різних типових ситуацій існуючого опромінення.
 • З припиненням дії правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації, утворених внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС, такі населені пункти і території не вважаються зоною надзвичайної екологічної ситуації (стаття 9 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації») і переходять під дію радіаційно-гігієнічних регламентів нової 5 групи для існуючого опромінення, що включає опромінення залишкового радіоактивного матеріалу з минулої практики, і відповідні дозові критерії обмеженого звільнення.
Повний текст статті:

О.Бондаренко. Про правовий механізм припинення (скасування) стану Чорнобильської аварії: [Интернет]. Wordpress.com. 30 липня 2011 року. (urpsspot.wordpress.com)

Пов`язані

Чорнобиль 5414810890069021596

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item