Вперед до всеосяжної системи моніторингу

Нещодавно на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України у розділі "Громадське обговорення" з'явився Проект ...

Нещодавно на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України у розділі "Громадське обговорення" з'явився Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему моніторингу навколишнього природного середовища та забезпечення доступу до екологічної інформації» 


Принциповими положеннями цього проекту варто зазначити те, що:
  1. Термін впровадження локальної автоматизованої системи моніторингу суб’єктами господарювання становить не більше двох років з дня набрання чинності цієї Постанови.
  2. Виконання вимог Порядку проведення моніторингу є обов’язковим для суб’єктів господарювання, які володіють та користуються об’єктами або здійснюють види діяльності, передбачені Переліком видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554. Першим пунктом цього переліку встановлено атомну енергетику і атомну промисловість (у тому числі видобування і збагачення руди, виготовлення тепловиділюючих елементів для атомних електростанцій, регенерація відпрацьованого ядерного палива, зберігання чи утилізація радіоактивних відходів).
  3. Об’єктами спостереження визначаються не тільки складові елементи навколишнього середовища, але і промислові відходи і транспортні засоби (а значить і вантажі).
  4. Організація побудови системи моніторингу оптимізована таким чином, що бюджет не бере на себе прямі зобов'язання щодо капітальних видатків на створення об'єктових (локальних) систем моніторингу.
  5. Із самого початку закладена чітка технічна вимога автоматизованого обміну інформацією між суб’єктом господарювання та оператором регіональної автоматизованої системи моніторингу.
  6. Проектом постанови встановлені суб’єкти автоматизованої системи моніторингу: на загальнодержавному рівні – оператор загальнодержавної автоматизованої системи моніторингу;   на регіональному рівні – територіальні органи Держекоінспекції (оператори регіональної автоматизованої системи моніторингу); на локальному рівні – суб’єкти господарювання.
В контексті даного проекту постанови КМУ важливим є розвиток публічного доступу до екологічно важливої інформації. Так на виконання пункту 9 статті 5 і пункту 2 статті 10 Оргуської конвенції 21 травня 2003 року у місті Києві під час позачергової Зустрічі Сторін Конвенції в рамках П’ятої Міністерської Конференції «Довкілля для Європи» був підписаний Протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ) до Оргуської Конвенції, або так званий Київський Протокол. Протоколом конкретизовані вимоги до основних елементів системи РВПЗ, побудови і структури, зберігання даних і доступу до них, звітності.

Важливим є те, що пунктом 4 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 577-р зобов'язано Мінприроди підготувати до грудня 2012 року матеріали, необхідні для ратифікації Протоколу про РВПЗ. Це означатиме необхідність узгодженості державної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи моніторингу з вимогами Протоколу РВПЗ.

Також за логікою цього проекту постанови КМУ у сукупності з постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 Єдина автоматизована система контролю радіаційної обстановки, що передбачена розпорядженням КМУ від 25 січня 2012 р. N 44-р, має стати складовою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища (у разі ухвалення проекту постанови КМУ) за принципом поглинання окремого загальним.

Джерела:

Пов`язані

Україна 5237390493630395798

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item