Стан сучасних досліджень ризиків низьких доз радіації

Напевно відповіді на питання щодо біологічної дії "низьких доз" опромінення ще довго залишатиметься на вістрі громадської уваг...

Напевно відповіді на питання щодо біологічної дії "низьких доз" опромінення ще довго залишатиметься на вістрі громадської уваги. Тим самим наукові дослідження у цьому напрямку гарантовано відповідатимуть найважливішому критерію актуальності. Цьогорічна стаття з Journal of Radiological Protection дає досить ґрунтовний перелік основних наукових надбань світової спільноти у цьому напрямку, а також наукових завдань, що потребуватимуть свого вирішення. Тих, хто нетерпляче цікавиться остаточною відповіддю на пряме запитання: "Так шкідливо чи нешкідливо?" вимушений розчарувати - ми все ще на шляху до розуміння без гарантії його досягнення ...

Трохи про MELODI

Мультидисциплінарна європейська ініціатива з питань низьких доз радіації (Multidisciplinary European Low Dose Initiative - MELODI) є так званою Європейською платформою з досліджень ризиків від низьких доз радіації. MELODI була заснована у 2010 році в якості офіційно зареєстрованого об'єднання з 15 членів. У рамках своєї компетенції мета MELODI полягає в наступному:

 • Пропонувати пріоритетні напрямки досліджень і у підготовці кадрів в Європі, а також приймати участь у розробці та реалізації стратегії Європа 2020;
 • Збирати думки зацікавлених сторін з пріоритетних наукових досліджень, підтримувати інформування зацікавлених сторін про хід роботи, а також сприяти поширенню знань.

На основі результатів щорічних семінарів MELODI, MELODI у процесі поступового розроблення знаходиться Стратегічний порядок денний досліджень (Strategic Research Agenda - SRA). Щоб забезпечити відкритість і прозорість обговорення і вироблення SRA, MELODI домагається і сприяє участі великого числа вчених і зацікавлених сторін. Для отримання додаткової інформації див. www.melodi-online.eu.

Наукова програма четвертого семінару MELODI була сфокусована на трьох актуальних темах, а саме:

 • дослідження ризиків в області низьких доз опромінення;
 • нові наукові проблеми;
 • інтеграція досліджень.

Нижче представлений короткий виклад загальних висновків про стан наукових знань в зазначених напрямках і дотичні питання.

Основні висновки

Метою Стратегічного порядку денного досліджень є не просто накопичення цікавих пропозицій для науково-дослідницької діяльності, але і синтезування з них чіткої стратегії, що приведе до зниження існуючої невизначеності в сфері радіаційного захисту від низьких доз опромінення.

У головному обговоренні та у робочих секціях були визначені наступні питання і пріоритети наукових досліджень в якості таких, що заслуговують особливої ​​уваги у найближчі роки:
 • Незважаючи на прогрес, досягнутий в радіаційній дозиметрії, нано- та мікродозиметричні оцінки доз повинні бути досліджені більш детально і, по можливості, фізичні вимірювання повинні бути доповнені (і мати безпосереднє відношення до) біодозиметричними вимірюваннями і біологічно значущими ефектами.
 • На сьогоднішній день не винайдено радіаційно-специфічних біомаркерів, проте деякі біомаркери або їх комбінації можуть виявитися корисними у визначенні опромінення у малих дозах. До таких можна, зокрема, віднести деякі структурні та метаболічні зміни у клітинах і тканинах, що можуть інформувати про виникнення і створення радіаційно-пов'язаних патологій.
 • Молекулярно-біологічні дослідження (транскріптоміка, протеоміки, метаболомікі тощо) повинні бути продовжені для того, щоб дозволити краще зрозуміти метаболічні ланцюги найбільше уражені дією низької дози та/або низької потужності дози випромінення. Це дозволить також виявити нові відповідні біомаркери. Зокрема, повинно бути використане поєднання різних "омік" стратегій для отримання додаткової інформації з наявних даних.
 • Під широке обговорювання підпали: наслідки внутрішньо-і міжклітинної сигналізації (у тому числі немішенного ефекту), генетичне та епігенетичне регулювання, стовбурові клітини та імунна системи. Все це, очевидно, грає критичну роль у проявах індукованого раку при низьких дозах, а також може сприяти непухлинним ефектам та індивідуальним детерміністичним відгукам на обидва процеси. Так, дослідження в цьому напрямку повинні зменшити існуючі невизначеності, зокрема ту, що стосується значень ВБЕ (відносної біологічної ефективності), варіативності радіаційної чутливості клітин, тканин та окремих осіб, механізми індукції раку та індукція неканцерогенними чинниками і наслідки для різних типів клітин, генетика і епігенетика, окислювальний стрес і пошкодження мітохондрій, міжклітинна сигналізація і запальні та імунологічні ефекти. Роль метаболічних порушень стає очевидною для неканцерогенних ефектів і повинна бути уточнена для канцерогенезу.
 • У дослідженнях раку потребує вивчення можливість того, що низькі дози іонізуючого випромінення можуть спричиняти перетворення нормальних стовбурових клітин на ракові стовбурові клітини.
 • Останні дослідження показують, що епігенетичні модифікації причетні до клітинного перепрограмування через зміни в експресії генів. Незважаючи на те, що чіткі докази спадкових ефектів у людини відсутні, останні дані про зміни в повторюваних послідовностях ДНК і трансгенераційні епігенетичні відбитки у тварин дозволяють припустити, що це дослідження може стати можливим у організмі людини і для деяких людських когорт. Справді, епігенетичні зміни можуть призвести вимірюваних ефектів у F0, F1 і F2 поколінь. Іншими словами, радіаційно-індуковані епігенетичні зміни можуть також сприяти визначенню трансгенераційних ефектів у людини.
 • Безумовно, існує сильна залежність віку, статі і способу життя на радіаційні ризики при низьких дозах опромінення. Тим не менш, ще й досі надійні дані щодо цих залежностей відсутні, а майбутнім дослідженням треба з'ясувати їх причетність до ракових і неракових ефектів, а також у модуляції індивідуальної чутливості.
 • Епідеміологічні когорти продовжують грати важливу роль в дослідженнях низьких доз опромінення і оцінках ризику для здоров'я, у тому числі для персоналу уранових рудників, ураноперероблюючих підприємств, чорнобильських ліквідаторів і населення навколо річки Теча, а також когорт медичного опромінення, зокрема, пацієнтів, які пройшли променеву терапію (віддалені ефекти на органи) та діагностику (комп'ютерну томографію). У деяких напрямах потрібна готовність з усіх боків до довготривалих пожиттєвих досліджень. Як вважають, ці дослідження цих когорт можуть бути корисними для кращого розуміння радіаційно-індукованих механізмів хвороб. Через те, що у деяких з цих досліджень проводяться або можуть проводитись відбори біологічних зразків, ці дослідження можуть стати істинними молекулярно-епідеміологічними дослідженнями і, таким чином, дійти кращих оцінок радіаційних ризиків.
 • Ефекти якості радіації чітко набувають все більшого значення у світлі розробки діагностичних і терапевтичних методик (протони, важкі іони ...). Більше того, дослідження біологічних механізмів при низьких дозах від внутрішнього забруднення залишаються великою науковою проблемою, коли хімічна токсичність у порівнянні з радіотоксичністю деяких радіонуклідів, ефекти якості радіації та розміру частинок (наночастинок), як вважають, відіграють важливу роль для канцерогенезу, а також для неканцерогенних ефектів, а, отже, необхідно потрібні більш детальні дослідження. Існує необхідність кращого розуміння біологічних механізмів ефектів для здоров'я стосовно певних радіонуклідів (уран, цезій, стронцій ...), а також радію і тритію.
 • Ефекти на здоров'я від низьких доз опромінення, швидше за все, піддаються впливам додаткових токсичних і генотоксичних речовин. Таким чином, важливо визначити і точно вказати такі взаємодії. Проте такі дослідження вимагають розробки чіткої стратегії з чітко визначеними та обгрунтованними пріоритетами через те, що кількість всіх можливих взаємодій надто висока. Застосування токсикологічного підходу може показати, що фактори, що впливають тим же шляхом і на ту ж кінцеву точку можуть продемонструвати синергічні або антагоністичні ефекти.
Джерело:

Пов`язані

Статті 7285699084497436786

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item