Як вибрати потрібну українсько-латинську транслітерацію

Офіційно уживані в Україні стандарти транслітерації далеко не найкращим чином відповідають критерію зворотності транслітерації, що створювал...

Офіційно уживані в Україні стандарти транслітерації далеко не найкращим чином відповідають критерію зворотності транслітерації, що створювало і створюватиме у майбутньому проблеми, пов'язані з помилками неоднозначності транслітерації.

В сучасних умовах часто потрібно написання українського тексту алфавітом іншої мови. Ця процедура називається транслітерація. В першу чергу транслітерація затребувана в інтернет-застосунках та у мобільному середовищі, при перекладі власних і топонімічних імен, а також у іноземних словниках при відображенні фонетичного звучання українських слів тощо.

Транслітерація, за визначенням, є передача однієї писемності літерами іншої [1]. Ця стаття побудована з використанням матеріалу українсько-латинського онлайн-транслітератора [2].

Як видно з представленої таблиці стандартів на сьогодні існує принаймні 12 стандартів українсько-латинської транслітерації, тому природно постає питання вибору належної транслітерації.

Це можна зробити, спираючись на певні критерії. Зокрема, до таких можна віднести:
  1. комп’ютерна сумісність або URL-сумісність, принципово важлива для роботи в інтернеті і у мобільному середовищі, не потребує діактричних символів і підтримки Юнікоду;
  2. зворотність транслітерації, можна характеризувати у такій шкалі: "повна", "майже повна", "не повна"; повна зворотність забезпечується у випадку посимвольної транслітерації і для роботи в інтернеті вимагає підтримки Юнікоду; не потребує знання української мови; основна сфера використання - друковані застосування (наприклад, імена, топоніміка тощо);
  3. фонетична вимова, використання корисно для правильної вимови українських слів носіями певних іноземних мов;
  4. можуть бути задані інші критерії.
Як видно, деякі з представлених критеріїв взаємно виключають один одного. Тому вибір критерію має базуватися на конкретних завданнях застосування транслітерації, а у межах одного завдання важливо дотримуватись принципу - стандарт має якнайкраще відповідати обраному критерію (критеріям).

Навіть поверхневий погляд дає можливість розділити представлені у таблиці стандарти на три групи у відповідності і в порядку представленим вище трьом критеріям:
  • комп’ютерна сумісність або URL-сумісність:
  • зворотність транслітерації:
  • фонетична вимова:
Висновки і пропозиції

Проведений аналіз характеристик представлених стандартів транслітерації дає можливість дійти висновку, що офіційно уживані в Україні стандарти транслітерації (а саме: КМУ 2010 і УКППТ 1996) далеко не найкращим чином відповідають критерію зворотності транслітерації, що створювало і створюватиме у майбутньому проблеми, пов'язані з помилками неоднозначності транслітерації.

Також аналіз представлених стандартів дає можливість визначити таких лідерів у першій (комп’ютерна сумісність) і другій (зворотність транслітерації) групах, а саме:
Стандарти з третьої групи (фонетична вимова) не потребують визначення лідерів через специфічну спрямованість свого застосування.

Джерело:

Пов`язані

Україна 6316685881184881399

Дописати коментар Default Comments

Переклад

Кількість переглядів

Останні

Архів блогу

Кола Google+

item